top of page

DOWNLOAD FILES

f4ddd10c-bcf7-4582-a60d-22c4d86f0139.jpg

2019年會員大會委託書

3e6d8f7d-cb9f-4c11-bbb3-28e246810235.jpg

2019年澳洲台灣商會會員大會日程表

e2abbf70-e303-400a-b3ab-15905683a0a8.jpg

2019年澳洲台灣商會第十七屆理監事參選報名表

7dd4f7ce-af68-4081-a06b-79e0147a25ee.jpg

2019年會員大會提案表

bottom of page